เทพนิยายกรีก Myths and enchantment tales                                                    ไพรซ์, มาร์กาเร็ต อีแวนส์ เป็นผู้นำเรื่องราวในตำนานเทพเจ้ากรีกมาประมวลเป็นเทพนิยาย 19 เรื่อง พร้อมกับวาดภาพประกอบเรื่องอีก 84 ภาพ แล้วบรรดาเทพเจ้า อมนุษย์ อสูรร้าย สัตว์วิเศษ สรรพสิ่งในโลกธรรมชาติที่มีชีวิตจิตใจเยี่ยงมนุษย์และบรรพบุรุษชาวกรีกก็ส่งมอบเรื่องราวของตนมายังโลกปัจจุบัน โดย เทพนิยายกรีก เล่มนี้ 
I BUILT MY SITE FOR FREE USING