บันทึกลับ ฉบับ WORK & TRAVEL ครั้งเดียวหรือจะพอ

บันทึกลับ ฉบับ WORK & TRAVEL ครั้งเดียวหรือจะพอ

เปิดบันทึก 10 เรื่องกับ 13 ชีวิตในงานที่หลากหลาย รวบรวมเรื่องที่คุณไม่เคยรู้เกี่ยวกับโครงการ work & travel ปัญหาต่าง ๆ อ่านมุมมองนายจ้างกับเด็กไทย และบันทึกที่จะตอบคำถามที่คุณสงสัยกับการเป็นลูกจ้างในอเมริกา

Read More  
100 คำสอนพ่อ : พระบรมราโชวาท พระราชดำรัส

100 คำสอนพ่อ : พระบรมราโชวาท พระราชดำรัส

หนังสือ ๑๐๐ คำสอนพ่อเล่มนี้ เป็นหนังสือที่รวบรวมพระบรมราโชวาท พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ซึ่งจัดพิมพ์เป็นธรรมบรรณาการในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติ ทรงเจริญพระชนมายุ ๘๗ พรรษา ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของมหาราชาผู้ทรงทศพิธราชธรรม

Read More  
A LITTLE HISTORY OF RELIGION

A LITTLE HISTORY OF RELIGION

หนังสือที่รวบรวมเกร็ดประวัติของศาสนาทั่วโลกมาร้อยเรียงกันได้อย่างมีชีวิตชีวา พร้อมชวนให้คิดถึงบทบาทของศาสนาที่มีต่อมนุษย์ ไขคำตอบกับความเชื่อของศาสนา จุดกำเนิด พร้อมรับมือกับดาบสองคมที่มีชื่อรียกว่าศาสนาจากหนังสือเล่มนี้

Read More  
A BRIEF HISTORY OF HUMANKIND : SAPIENS

A BRIEF HISTORY OF HUMANKIND : SAPIENS

13.5 พันล้านปีก่อน เหตุการณ์ระเบิดครั้งใหญ่ (Big Bang) ได้ก่อกำเนิดองค์ประกอบที่สำคัญของจักรวาลทั้ง สสาร พลังงาน เวลาและห้วงอวกาศ 3.8 พันล้านปีก่อน สิ่งมีชีวิตก็ได้เริ่มถือกำเนิดขึ้นในดาวดวงหนึ่งในระบบสุริยะที่มีชื่อว่า “โลก” 2.5 ล้านปีก่อน สิ่งมีชีวิตที่มีความคล้ายคลึงกับ “มนุษย์” สายพันธุ์ในปัจจุบันก็ได้ถือกำเนิดขึ้น 10,000 ปีก่อน Homo Sapiens คือ มนุษย์สายพันธุ์เดียวที่ยังคงเหลือรอดอยู่ในโลก

Read More  
I BUILT MY SITE FOR FREE USING