28 Jun
28Jun

ผู้แต่ง : ดอกไม้สด

สำนักพิมพ์ : กรุงเทพฯ : ไทยร่มเกล้า, 2529.

จำนวนหน้า: 270 หน้า

เนื้อหาโดยสังเขป : ดิฉันติดใจในความดีอย่างประเสริฐของคน ๆ หนึ่ง เธอเป็นคนดีอย่างประหลาด ซื่อสัตย์ เที่ยงตรง มีศีลธรรมอย่างสูง และมีศรัทธาในการเสียสละอย่างแรงกล้า ดูเหมือนไม่มีสิ่งใด เมื่อใครเขาขอแล้วเธอไม่ให้ แต่คน ๆ นี้มีเสียอยู่อย่างหนึ่งคือ ทั้งขาดความระแวงและความระวัง เพราะเช่นนั้นเมื่อเธอรักผู้หญิงคนหนึ่งก็ถูกคนรักซ้อน เมื่อเธอรู้ความจริงนั้น เธอมีทางที่จะขัดขวางต่อสู้เพื่อความรักของเธอได้ง่าย แต่เธอไม่ทำ กลับสละหญิงนั้นให้เขาไป...


สามารถอ่านได้ที่ : 

: Central Library  

: Central Building 2 Room 2501, Fiction

: CallNo นว ด263 2529

ดูเพิ่มเติมที่นี่
Comments
* The email will not be published on the website.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING