28 Jun
28Jun

ผู้แต่ง :  ส. ธรรมยศ

ปีพิมพ์ : กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 253

จำนวนหน้า: 174 หน้า

เนื้อเรื่องย่อ : เอแลน บาลอง และเรื่องสั้นที่สรรแล้ว ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน ประเภทบันเทิงคดี-เรื่องสั้น งานเรื่องสั้นของ ส.ธรรมยศ เป็นงานที่น่าสนใจทั้งในแง่เนื้อหาสาระ และในแง่วรรณศิลป์ เรื่องสั้นของเขามีลักษณะเฉพาะตัว ทั้งในเรื่องความเป็นนักคิดนักฝัน การสร้างบรรยากาศ และในแง่การใช้ภาษาที่สละสลวยและใช้อุปมาอุปไมยแบบไม่เหมือนใคร จนได้รับฉายาว่าเป็น ราชสีห์แห่งการเขียน


สามารถอ่านได้ที่ : 

: Central Library  

: Collection Central Building 2 Room 2501, Fiction

: CallNo. รส ส112

ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่


Comments
* The email will not be published on the website.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING