ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจในยุคดิจิทัล = ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจในระบบดิจิตอล

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่
 

จัดทำโดย

นายธนวัฒน์ แสนชนม์  

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

I BUILT MY SITE FOR FREE USING