พูดหน้าชั้น มั่นใจ ไม่มีสั่น !

พูดหน้าชั้น มั่นใจ ไม่มีสั่น !

หนังสือที่เจาะลึกศาสตร์แห่งกาารพูดสำหรับวัยรุ่น กับ 38 เทคนิค พิชิต 8 ปัญหาหลัก เพื่อก้าวข้าม "โรคสติหลุดเมื่อขึ้นเวที" เจาะลึกด้านความมั่นใจในตนเอง พูดตรงประเด็น โน้มน้าวใจได้ดี

Read More  
I BUILT MY SITE FOR FREE USING