เพราะเป็นวัยรุ่นจึงเจ็บปวด

เพราะเป็นวัยรุ่นจึงเจ็บปวด

เพราะเป็นวัยรุ่นจึงเจ็บปวด เปรียบเสมือนคู่มือในการดำเนินชีวิตของวัยรุ่นที่กำลังประสบความลำบากในด้านต่างๆนาๆ เพราะเป็นวัยรุ่นคนหนึ่ง หนังสือเล่มนี้ไม่เพียงเหมาะกับวัยรุ่น หากแต่ยังเหมาะกับทุกคน ทุกคนที่อยากแสวงหาแรงบันดาลใจเล็กๆ ที่อบอุ่นและแสนอารี

Read More  
I BUILT MY SITE FOR FREE USING