คู่มือเขียนโปรแกรมภาษา Python

แนะนำหนังสือเล่มนี้มากๆครับ เหมาะกับผู้ที่เพิ่งเริ่ม ฃหรือจ้องการที่จะฝึกและเรียนรู้การเขียน program โดยใช้ภาษา python ด้วยเนื้อหาในเล่มที่เป็นภาษาไทยและการจัดวางหน้า ตัวอย่างโค้ดได้อย่างมีระเบียบ ทำให้ง่ายต่อการเข้าใจและปฎิบัติตาม มีแบบฝึกหัดให้ทดลองทำด้วยตนเอง และมีลิ้งค์ไปยัง Git ซึ่งมีโค้ดตัวอย่างให้กับผู้ที่เริ่มฝึก เป็นอีกหนึ่งหนังสือที่ผู้เริ่มเขียนโปรแกรมควรศึกษาและควรอ่านเป็นอย่างยิ่ง

I BUILT MY SITE FOR FREE USING