ความสุข : รวมมุมมองเกี่ยวกับความสุขในรอบ 10 ปีของนิ้วกลม 

ความสุข : รวมมุมมองเกี่ยวกับความสุขในรอบ 10 ปีของนิ้วกลม 

หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมข้อความต่างๆจากหนังสือทั้งหมดที่ผู้เขียน(นิ้วกลม)ได้เขียนมาตลอดระยะเวลา 10ปี นำมาร้อยเรียงใหม่อย่างพิถีพิถัน หนังสือเล่มนี้อ่านแล้วทำให้รู้สึกว่าตัวหนังสือมีความรู้สึก บางประโยคภายในเล่มนี้อาจเปลี่ยนวันเลวร้ายให้เป็นวันที่ดีของคุณ

Read More  
I BUILT MY SITE FOR FREE USING