ชนะใจคนด้วยวิธีแบบFBI

สำหรับหนังสือชนะใจคนด้วยวิธีแบบ FBI จะพูดถึงเคล็ดลับแบบฉบับของเอฟ FBI ที่ใช้เปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิตรและสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวผ่านทั้งท่าทางและคำพูด โดยเนื้อหาจะถูกแบ่งย่อยออกเป็น 8 บท โดยเนื้อหาในบทแรก ๆ จะพูดถึงการสร้างมิตร เปลี่ยนคนแปลกหน้าให้เป็นคนรู้จัก สร้างความประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอด้วยท่าทางและการใช้คำพูดของเรา ซึ่งในหนังสือได้บอกเอาไว้ถึงท่าทางและการแสดงออกต่าง ๆ ของมนุษย์ที่บ่งบอกถึงตัวตนและความรู้สึกของคนที่เราคุยด้วยในขณะนั้น ดูได้อีกว่าคน ๆ นั้นเป็นคนแบบเปิดตัวหรือปิดตัว พูดจริงหรือพูดโกหก การที่เราดูคู่สนทนาออกก็จะทำให้เรารู้ว่าเราควรใช้คำพูดแบบไหน ส่วนในบทหลัง ๆ จะพูดถึงการสร้างความสนิทสนมและรักษาความสัมพันธ์ในระยะยาว ซึ่งใช้กระชับมิตรได้ทั้งกับคนในครอบครัว คนรู้จักรวมถึงคนแปลกหน้าด้วย โดยการสร้างสัมพันธ์ไมตรีนี้ในหนังสือก็จะบอกอีกว่าพฤติกรรมแบบไหนที่บ่งบอกถึงความเป็นมิตรและไม่เป็นมิตร หรือบอกได้ว่าเราสร้างสัมพันธ์ไมตรีสำเร็จหรือไม่ เช่น ยักคิ้ว เอียงคอ สบตากัน ยิ้มบ่อย ๆ อันนี้แสดงสัญญาณเป็นมิตร และ ขมวดคิ้ว กลอกตา จ้องเขม็ง มองไปทางอื่น แสดงสัญญาณไม่เป็นมิตร เป็นต้น

I BUILT MY SITE FOR FREE USING