พูดให้คนเข้าใจ ง่ายแบบนี้เอง

ความไว้วางใจ ซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถขอจากคนอื่นได้ แต่เราจะต้องค่อยๆทำให้คนอื่นมีความไว้วางใจในตัวเรา เพื่อที่จะสร้างพลังในการสื่อสารให้กับเราได้


I BUILT MY SITE FOR FREE USING