หนึ่ง-เก้า-แปด-สี่ (1984)

     หนึ่ง-เก้า-แปด-สี่ (1984) เป็นผลงานที่เคียงกันมากับ Animal Farm โดยทั้งสองเล่มเป็นผลงานของ George Orwell และแน่นอนว่าหลายคนต้องคุ้นชื่อหนังสือเล่มนี้ ดังนั้น หากพูดถึงสังคมดิสโทเปียสะท้อนการเมืองดีๆ สักเล่ม หนังสือเล่มนี้จึงถือเป็นหนังสือเล่มแรกๆ ที่ทุกคนต้องนึกถึงเลยทีเดียว 

     พล็อตเรื่องน่าสนใจมาก เพราะพูดถึงตัวละครที่เป็นพลเมืองของประเทศแห่งหนึ่งที่มีการปกครองโดยพรรคการเมืองเดียวเบ็ดเสร็จและมีผู้นำสูงสุดคือ Big Brother ผู้ที่มีใบหน้าปรากฏอยู่ทั่วทุกมุมเมืองกับสโลแกนสุดหลอนหูอย่าง "Big Brother is watching you" 

     ทั่วทุกที่ในรัฐนี้จะมีโทรภาพที่เป็นเครื่องรับและเครื่องส่งเสียงพร้อมภาพ เอาไว้คอยจับตาดูความเคลื่อนไหวของประชาชน ทุกคนต้องรู้จักหน้าที่และช่วยกันสอดส่องผู้ที่เป็น “กบฏทางความคิด” หรือก็คือผู้เห็นต่าง  I BUILT MY SITE FOR FREE USING