อ่านใจคนได้ในเสี้ยววินาที

90 เปอร์เซ็นต์ของความรู้สึกในจิตใจคนเรานั้นแสดงออกมาทางบุคคิลท่าทางและนิสัยโดยไม่รู้ตัว โยชิฮิโตะ ไนโต นักจิตวิทยาและผู้เขียนหนังสือ อ่านใจคนได้ในเสี้ยววินาที เล่มนี้ บอกกับเราอย่างนั้น นั่นแสดงว่านอกจากคำพูดแล้ว เรายังสื่อสารกันผ่านทางบุคคิกท่าทางด้วยดังนั้น ถ้าไม่อยากพลาดสารสำคัญที่ส่งออกมาอย่างไม่รู้ว่าแท้จริงแล้ว เขามีนิสัยอย่างไรและคิดอะไร เราจรับมือและสร้างความสัมพันธ์กับเขาได้อย่างแนบเนียน เพราะหากเราอ่านใจคนได้นั่นหมายความว่าเราอ่านจิตใจคนคนนั้นได้ถึง 90 เปอร์เซ็นต์ โดยไม่ต้องเสียเวลานั่งเดาอีกเลย


I BUILT MY SITE FOR FREE USING