โอะฮะโย พูดภาษาญี่ปุ่น (ฉบับพกพา)

เคยไหม.... ที่อึดอัด รำคาญใจ เวลาที่อยากจะพูดอะไรแล้วคนที่เราพยายามจะพูดด้วยเขาไม่เข้าใจที่เราพูดหรือแม้แต่เราเองที่ไม่เข้าใจ ว่าเขาพูดอะไร????

แม้ว่าคุณจะไม่เคยเรียน "ภาษาญี่ปุ่น" มาก่อน หากพกพาหนังสือ "โอะฮะโย พูดภาษาญี่ปุ่นคล่องเหมือนเจ้าของภาษา (ฉบับพกพาไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่น)" เล่มนี้ไปด้วย คุณก็สามารถเดินทางในประเทศญี่ปุ่นได้อย่างไม่ต้องกังวล เพราะเนื้อหาในเล่มประกอบด้วยบทสนทนาในสถานการณ์สำคัญต่างๆ สำหรับใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น เริ่มต้นตั้งแต่เช็กอินขึ้นเครื่องบิน เมื่ออยู่บนเครื่องบิน เช็กอินเข้าที่พัก การขึ้นรถเมล์ รถแท็กซี่ ตลอดจนการช็อปปิ้งซื้อของต่างๆ

I BUILT MY SITE FOR FREE USING