รวมหนังสือ Talk Like Ted, ใบไม้ที่หายไป, ซอยเดียวกัน, คำพิากษา

หนังสือเรื่อง : Talk like TED

ISBN : 978-616-788-513-1 

CallNo : HF5718.22 ก889 2560 

Location : Central Building 2 Room 2301, New Book 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

รีวิวหนังสือเพิ่มเติมจากช่อง The BookTeller

หนังสือซีไรต์ปี 2532หนังสือเรื่อง : ใบไม้ที่หายไป

ISBN : 978-616-182-029-9 

CallNo : PL4209.จ517 จ517 2560 

Location : Central Building 2 Room 2301, New Book

 ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

รีวิวหนังสือเพิ่มเติมจากคุณ จิรนันท์ พิตรปรีชา

จากช่อง Seub Nakhasathien Foundation 

หนังสือซีไรต์ปี 2527

หนังสือเรื่อง : ซอยเดียวกัน

ISBN : 978-974-255-748-5 

CallNo : รส ว457ซ 2556 

Location : Central Building 2 Room 2501, Fiction 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

รีวิวหนังสือเพิ่มเติมจากช่อง phakamon99 

หนังสือซีไรต์ปี 2525

หนังสือเรื่อง : คำพิพากษา

ISBN : 974-7938-81-2 

CallNo : นว ช516 2533 

Location : Central Building 2 Room 2501, Fiction 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

รีวิวหนังสือเพิ่มเติมจากคุณ วุฒิชัย ม้องพร้า 

ในเว็บไซต์ www.praphansarn.com/สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น ได้ที่นี่

จัดทำโดย

นายอลงกรณ์  ประวรรณรัมย์

นางสาวธดาภรณ์  โพธิ์เข็ม

นางสาวปาริฉัตร  ถือฉลาด

นางสาววรรณศิริ  เจริญรัมย์

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

I BUILT MY SITE FOR FREE USING