เมื่อฉันลืมตาแล้วโลกเปลี่ยนไป


"มนุษย์ทุกคนมีคุณค่าและมีพลังมากพอที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นด้วยตัวเราเอง" 

สอนให้รู้จักการใช้ชีวิตในโลกที่มีอุปสรรค์มากมาย ทำให้เราสามารถผ่านไปได้ไม่ว่าผลลัพธ์จะเลวร้ายหรือดีมากๆ ก็ตาม มันทำให้เรามีความกล้าที่จะคิดและกล้าที่จะลองในอนาคตต่อๆ ไป


I BUILT MY SITE FOR FREE USING